فروشگاه سایت تفریحی با هدف فروش محصولات الکترونیکی و مجازی، فعالیت خود را از دی ماه ۹۷ آغاز کرد.
در ابتدا محصولات فروشگاه محدود به فروش نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور بوده و در ادامه به فروش نمونه سوالات سایر مقاطع تحصیلی و سایر دانشگاه ها توسعه داده خواهد شد.

صاحب امتیاز فروشگاه سایت تفریحی آقای صادق ریاحی اصل بوده و بصورت شخص حقیقی اداره می گردد.